۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد

مزایدات و مناقصات

آگهی مناقصه عمومی (نوبت سوم) مقدار 5,000کیلوگرم برنج ایرانی(هاشمی درجه1)
آگهی مناقصه عمومی (نوبت سوم) مقدار 5,000کیلوگرم برنج ایرانی(هاشمی درجه1)
آگهی مناقصه عمومی یکدستگاه کانوایر نوع بلتی با متعلقات به همراه نصب و راه اندازی آن در سایت کارخانه
آگهی مناقصه عمومی یکدستگاه کانوایر نوع بلتی با متعلقات به همراه نصب و راه اندازی آن در سایت کارخانه
مناقصه عمومی اورهال و لاستیک ریزی یک دستگاه بلایند پرس رول
مناقصه عمومی اورهال و لاستیک ریزی یک دستگاه بلایند پرس رول
آگهی شناسایی پیمانکار بسته‏ بندی تیشو
آگهی شناسایی پیمانکار بسته‏ بندی تیشو
آگهی مناقصه عمومی خرید 5,000کیلوگرم برنج ایرانی(هاشمی درجه1)
آگهی مناقصه عمومی خرید 5,000کیلوگرم برنج ایرانی(هاشمی درجه1)
مناقصه عمومی مواد شیمیایی و بسته بندی در سال 1401(سه ماهه )
مناقصه عمومی مواد شیمیایی و بسته بندی در سال 1401(سه ماهه )
آگهی مناقصه عمومی خدمات پیمانکار بیل مکانیکی (شیفت شب)
آگهی مناقصه عمومی خدمات پیمانکار بیل مکانیکی (شیفت شب)
مناقصه عمومی خریداری مقدار 5,300کیلوگرم برنج ایرانی(هاشمی درجه1)
مناقصه عمومی خریداری مقدار 5,300کیلوگرم برنج ایرانی(هاشمی درجه1)
مناقصه عمومی خدمات پیمانکار بیل مکانیکی (شیفت شب)
مناقصه عمومی خدمات پیمانکار بیل مکانیکی (شیفت شب)
مناقصه عمومی نیاز سه ماهه مواد شیمیایی
مناقصه عمومی نیاز سه ماهه مواد شیمیایی
مناقصه پیمانکار خدمات بیل مکانیکی (با راننده)
مناقصه پیمانکار خدمات بیل مکانیکی (با راننده)
فراخوان شناسایی مشاور ، طراح ، ناظر یا مجری پروژه بازچرخانی آب تصفیه خانه پساب کارخانه
فراخوان شناسایی مشاور ، طراح ، ناظر یا مجری پروژه بازچرخانی آب تصفیه خانه پساب کارخانه
مناقصه عمومی مواد شیمیایی
مناقصه عمومی مواد شیمیایی
مناقصه خدمات بارگیری خمیر کاغذ(اسلچ) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام، جابجایی و دپو آخال
مناقصه خدمات بارگیری خمیر کاغذ(اسلچ) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام، جابجایی و دپو آخال
مناقصه خدمات حمل خمیر کاغذ(اسلچ) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام
مناقصه خدمات حمل خمیر کاغذ(اسلچ) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خرید یک دستگاه TAPE DRIVE کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید. (نوبت دوم)
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خرید یک دستگاه TAPE DRIVE کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید. (نوبت دوم)
خرید 2 دستگاه درایر تبریدی با ظرفیت 50 مترمکعب در دقیقه به همراه تجهیزات جانبی (ساخت شرکت FRIULAIR کشور ایتالیا) (نوبت دوم)
خرید 2 دستگاه درایر تبریدی با ظرفیت 50 مترمکعب در دقیقه به همراه تجهیزات جانبی (ساخت شرکت FRIULAIR کشور ایتالیا) (نوبت دوم)
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد عملیات نصب و راه اندازی  سیستم اعلام حریق و الحاق آن به سیستم قبلی کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. (نوبت دوم)
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد عملیات نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق و الحاق آن به سیستم قبلی کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. (نوبت دوم)
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد عملیات نصب و راه اندازی  سیستم اعلام حریق و الحاق آن به سیستم قبلی کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد عملیات نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق و الحاق آن به سیستم قبلی کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خدمات حمل خمیر کاغذ(اسلچ) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام از مبدأ کارخانه خود توسط تریلی کمپرسی به مقصد سایت مرکز پسماند استان البرز واقع در حلقه¬دره را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خدمات حمل خمیر کاغذ(اسلچ) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام از مبدأ کارخانه خود توسط تریلی کمپرسی به مقصد سایت مرکز پسماند استان البرز واقع در حلقه¬دره را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خدمات بارگیری خمیر کاغذ(اسلچ) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام، جابجایی و دپو آخال در سطح کارخانه و انبار خود بوسیله لودر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خدمات بارگیری خمیر کاغذ(اسلچ) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام، جابجایی و دپو آخال در سطح کارخانه و انبار خود بوسیله لودر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خرید 2 دستگاه درایر تبریدی با ظرفیت 50 مترمکعب در دقیقه به همراه تجهیزات جانبی (ساخت شرکت FRIULAIR کشور ایتالیا) در سایت کارخانه خود واقع در شهر صنعتی هشتگرد را از تأمین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید .
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خرید 2 دستگاه درایر تبریدی با ظرفیت 50 مترمکعب در دقیقه به همراه تجهیزات جانبی (ساخت شرکت FRIULAIR کشور ایتالیا) در سایت کارخانه خود واقع در شهر صنعتی هشتگرد را از تأمین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید .
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خرید یک دستگاه TAPE DRIVE کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد خرید یک دستگاه TAPE DRIVE کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
مزایده اقلام ضایعاتی
مزایده اقلام ضایعاتی
مزایده خمیر حاصل از فرآیند جوهرزدایی(اسلج)
مزایده خمیر حاصل از فرآیند جوهرزدایی(اسلج)
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد مقدار 24230کیلوگرم برنج ایرانی(هاشمی درجه1) خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام) در نظر دارد مقدار 24230کیلوگرم برنج ایرانی(هاشمی درجه1) خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
سرویس ایاب ذهاب کارکنان (نوبت دوم)
سرویس ایاب ذهاب کارکنان (نوبت دوم)
مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکترونیک مبتنی بر IT
مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکترونیک مبتنی بر IT
سرویس ایاب ذهاب کارکنان
سرویس ایاب ذهاب کارکنان
مناقصه و مزایده اصلی
مناقصه و مزایده اصلی