۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
تشریح عملکرد
تشریح عملکرد

نظر شما نحوه ارتباط با مشتریان در یک دندانپزشکی با یک مرکز توزیع میوه یا مواد غذایی چقدر تفاوت دارد؟

احتمالا پاسخ ها از نگاه کارشناسان به دو دسته کلی تقسیم می شود.

1- تفاوت بسیاری دارند چون نیاز به خدمات دندانپزشکی کاملا متفاوت با نیاز به محصولات کشاورزی و غذایی است!

2- تفاوتی ندارند چون به هر حال مشتری، مشتری است و مهم این است که کالا/خدمات خود را به بالاترین میزان به وی بفروشیم.

نظر شما نحوه ارتباط با مشتریان در یک دندانپزشکی با یک مرکز توزیع میوه یا مواد غذایی چقدر تفاوت دارد؟

احتمالا پاسخ ها از نگاه کارشناسان به دو دسته کلی تقسیم می شود.

1- تفاوت بسیاری دارند چون نیاز به خدمات دندانپزشکی کاملا متفاوت با نیاز به محصولات کشاورزی و غذایی است!

2- تفاوتی ندارند چون به هر حال مشتری، مشتری است و مهم این است که کالا/خدمات خود را به بالاترین میزان به وی بفروشیم.