۱۴۰۳ پنج شنبه ۱۰ خرداد
پرسشنامه سنجش رضایت مشتری
نام
مدت زمان همکاری
نحوه بسته بندی مناسب محصول
نحوه برخورد و نظرات مشتری
رسیدگی به شکایات مشتریان
نحوه تحویل کالا
سرویس دهی فروش
لطفا میزان مصرف کاغذ در سال جاری خود را ذکر فرمایید
شاخص ارزیابی رضایتمندی مشتریان- سفیدی
شاخص ارزیابی رضایتمندی مشتریان- نرمی
شاخص ارزیابی رضایتمندی مشتریان - مقاومت
شاخص ارزیابی رضایتمندی - لکه