۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
کامبیز معتمد وزیری
کامبیز معتمد وزیری

سمت : مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

تلفن : 66052100-021

پست الکترونیکی : manager@latifpaper.com

اعضای هیئت مدیره
مدیران