۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
سید علی اکبر هاشمی
سید علی اکبر هاشمی

سمت : مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

تلفن : 66052100-021

پست الکترونیکی : manager@latifpaper.com

اعضای هیئت مدیره
مدیران