۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۹ فروردين
ماموریت و چشم انداز
ماموریت و چشم انداز

بیانیه ماموریت شرکت
 
تولید و تامین انواع کاغذهای بهداشتی مورد نیاز صنایع بسته بندی به منظور مشارکت در ارتقاء  سطح بهداشت و سلامت جامعه مبتنی بر رضایتمندی کلیه ذینفعان در بازارهای داخلی و منطقه ای با بومی سازی دانش فنی و با محوریت ارتقا دانش در صنعت سلولزی.

 
بیانیه چشم انداز

سر آمد و مرجع صنعت تیشوی ایران، مبتنی بر ارتقاء دانش فنی و بومی‌سازی
 
شعار شرکت

بهداشت و سلامت ، ارمغان تیشوی لطیف