•  
     

  • خرید 420تن ماده شیمیایی اسید سولفوریک خرید 420تن ماده شیمیایی اسید سولفوریک
    شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی اسید سولفوریک با غلظت 96درصد، حداقل دانسیته 8/1گرم بر سانتی متر مکعب مطابق با سایر ویژگیهای استاندارد ملی شماره 210 برابر 420 تن که محل تحویل کالا کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف که بصورت حمل با تانکر می باشد را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
  • آگهی خرید کاغذ و اوراق باطله آگهی خرید کاغذ و اوراق باطله
    شركت محصولات كاغذي لطيف (سهامي خاص) بعنوان اولین و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع کاغذ تیشو(دستمال کاغذی) و پیشگام در حفظ محیط زیست، در نظردارد کاغذ باطله از طریق مذاکره مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی با تناژ حداقل 100تن خریداری نماید.
  • مناقصه عمومی خرید110تن ماده شیمیائی اسید چرب(مناقصه شماره 1573) مناقصه عمومی خرید110تن ماده شیمیائی اسید چرب(مناقصه شماره 1573)
    شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیائی اسید چرب (دانسیته:0.8-0.9 گرم بر سانتی متر مکعب، حداکثر نقطه ذوب: 25 درجه سانتی گراد، HLB=6-7) برابر 110 تن را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.