•  
     

 • شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به مواد شیمیایی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.(تاریخ انتشار 97/02/04) شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به مواد شیمیایی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.(تاریخ انتشار 97/02/04)
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به مواد شیمیایی شامل 145تن پلی آلومینیوم کلراید(P.A.C)، 110تن اسید چرب، 420تن اسید سولفوریک، 300تن سود کاستیک، 180تن سیلیکات سدیم و مواد بسته بندی شامل 60تن نایلون استرچ، نایلون عرض های 170،150،70 سانتی متر و لوله مقوایی(کر) را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. محل تحویل کالا کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف می باشد. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 7 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان، خیابان شفق، کوچه آبشار، پلاک1، واحد بازرگانی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند.
 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نایلون استرچ (نوبت دوم) آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نایلون استرچ (نوبت دوم)
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به نایلون استرچ برابر 60تن مطابق اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان(شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه سوم، واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند. محل تحویل کالا کارخانه واقع در کیلومتر70 اتوبان تهران-قزوین شهر صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان11 و بصورت تدریجی می باشد، تضامین مورد نیاز بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 5 درصد قیمت کل پیشنهادی خواهد بود. زمان تحویل پاکت ها بانضمام نمونه درخواستی حداکثر 5 روز از آخرین مهلت پیش بینی شده و بازگشایی پیشنهادات ظرف مدت 14 روز از آخرین زمان تعیین شده در نشانی اخیر الذکر می باشد. (هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)
 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده آب اکسیژنه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده آب اکسیژنه
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی آب اکسیژنه برابر 150تن مطابق اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان(شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه سوم، واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند. محل تحویل کالا کارخانه واقع در کیلومتر70 اتوبان تهران-قزوین شهر صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان11 و بصورت تدریجی می باشد، تضامین مورد نیاز بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 5 درصد قیمت کل پیشنهادی خواهد بود. زمان تحویل پاکت ها بانضمام نمونه درخواستی حداکثر 5 روز از آخرین مهلت پیش بینی شده و بازگشایی پیشنهادات ظرف مدت 14 روز از آخرین زمان تعیین شده در نشانی اخیر الذکر می باشد. (هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)
 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده شیمیایی سیلیکات سدیم (نوبت دوم) آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده شیمیایی سیلیکات سدیم (نوبت دوم)
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی سیلیکات سدیم برابر 180تن مطابق اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان(شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه سوم، واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند. محل تحویل کالا کارخانه واقع در کیلومتر70 اتوبان تهران-قزوین شهر صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان11 و بصورت تدریجی می باشد، تضامین مورد نیاز بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 5 درصد قیمت کل پیشنهادی خواهد بود. زمان تحویل پاکت ها بانضمام نمونه درخواستی حداکثر 5 روز از آخرین مهلت پیش بینی شده و بازگشایی پیشنهادات ظرف مدت 14 روز از آخرین زمان تعیین شده در نشانی اخیر الذکر می باشد. (هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)
 • خرید 420تن ماده شیمیایی اسید سولفوریک خرید 420تن ماده شیمیایی اسید سولفوریک
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی اسید سولفوریک با غلظت 96درصد، حداقل دانسیته 8/1گرم بر سانتی متر مکعب مطابق با سایر ویژگیهای استاندارد ملی شماره 210 برابر 420 تن که محل تحویل کالا کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف که بصورت حمل با تانکر می باشد را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.