•  
     

 • شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر داردخرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید. شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر داردخرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر داردخرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید. لذا شرکت های واجد شرایط می توانند جهت بازدید، آگاهی از شرایط، دریافت مشخصات و اسناد و تحویل آن طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 7 روز کاری به نشانی: هشتگرد، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان 11، واحد بازرگانی مراجعه فرمایند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02644222709 داخلی 108تماس حاصل فرمایید.
 • مناقصه عمومی سرویس ایاب ذهاب کارکنان به شماره 1536 مناقصه عمومی سرویس ایاب ذهاب کارکنان به شماره 1536
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب کارکنان خود را در 14 مسیر در استانهای البرز و تهران به کارخانه و بالعکس را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت های متقاضی می توانند جهت آگاهی از شرایط مناقصه، مسیر ها و مشخصات وسایل نقلیه مورد نیاز و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: دفتر تهران، خیابان آزادی، روبروی زمزم، نبش شادمان، پلاک415، طبقه سوم، مراجعه و یا به آدرس کارخانه: کیلومتر 70 اتوبان تهران-قزوین، شهر صنعتی هشتگرد، فاز دو، خیابان11 شرکت محصولات کاغذی لطیف، واحد امور اداری مراجعه نمایند. شماره تلفن: 44222743-026 یا 44222709-026
 • شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد خرید 2 دستگاه سرور HP DL360 Gen9 کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید. شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد خرید 2 دستگاه سرور HP DL360 Gen9 کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد خرید 2 دستگاه سرور HP DL360 Gen9 کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: هشتگرد، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان 11، واحد بازرگانی مراجعه فرمایند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02644222709 تماس حاصل فرمایند.
 • آگهی تجدید مزایده فروش مقدار حداقل 200تن انواع کاغذ ضایعاتی آگهی تجدید مزایده فروش مقدار حداقل 200تن انواع کاغذ ضایعاتی
  شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حداقل 200تن انواع کاغذ ضایعاتی شامل (لفاف، مقوا و زونکن) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی، حداکثر به مدت 5 روز کاری جهت بازدید، دریافت اسناد مزایده به آدرس: شهر صنعتی هشتگرد، فاز دو خیابان یازدهم، واحد بازرگانی شرکت محصولات کاغذی لطیف مراجعه نمایند. تلفن های تماس: 02644222743 - 02644222709
 • شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حداقل 200تن انواع کاغذ ضایعاتی شامل (لفاف، مقوا و زونکن) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حداقل 200تن انواع کاغذ ضایعاتی شامل (لفاف، مقوا و زونکن) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
  شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حداقل 200تن انواع کاغذ ضایعاتی شامل (لفاف، مقوا و زونکن) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی، حداکثر به مدت 7 روز جهت بازدید، دریافت اسناد مزایده به آدرس: شهر صنعتی هشتگرد، فاز دو خیابان یازدهم، واحد بازرگانی شرکت محصولات کاغذی لطیف مراجعه نمایند.