•  
     

 • شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد انواع کاغذ ضایعاتی شامل (لفاف، مقوا و زونکن) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد انواع کاغذ ضایعاتی شامل (لفاف، مقوا و زونکن) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
  شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد انواع کاغذ ضایعاتی شامل (لفاف، مقوا و زونکن) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی، حداکثر به مدت 7 روز جهت بازدید، دریافت اسناد مزایده به آدرس: شهر صنعتی هشتگرد، فاز دو خیابان یازدهم، واحد بازرگانی شرکت محصولات کاغذی لطیف مراجعه نمایند. تلفن های تماس: 02644222743 - 02644222709
 • شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد خود را به فروش برساند. شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد خود را به فروش برساند.
  شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد خود را شامل انواع بشکه فلزی و پلاستیکی، کارتن ضایعاتی، آهن ضایعاتی، تخته و پالت شکسته، سیم مفتول و ضایعات گونی و نایلون پرس شده به فروش برساند. متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی، حداکثر به مدت 7 روز جهت بازدید، کسب اطلاعات، دریافت اسناد به آدرس: شهر صنعتی هشتگرد، فاز دو خیابان یازدهم شرکت محصولات کاغذی لطیف مراجعه نمایند. تلفن های تماس: 02188362531 - 02188362502
 • شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب کارکنان خود را در 10 مسیر در استانهای البرز و تهران را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب کارکنان خود را در 10 مسیر در استانهای البرز و تهران را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب کارکنان خود را در 10 مسیر در استانهای البرز و تهران را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت های متقاضی می توانند جهت آگاهی از شرایط مناقصه، مسیر ها و مشخصات وسایل نقلیه مورد نیاز و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 7 روز کاری به نشانی: دفتر تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان(شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه دوم، واحد بازرگانی مراجعه و یا به آدرس کارخانه: کیلومتر 70 اتوبان تهران-قزوین، شهر صنعتی هشتگرد، فاز دو، خیابان11 شرکت محصولات کاغذی لطیف، واحد امور اداری مراجعه نمایند. شماره تلفن 88362531-88362502
 • شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به مواد شیمیایی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.(تاریخ انتشار 97/02/04) شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به مواد شیمیایی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.(تاریخ انتشار 97/02/04)
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به مواد شیمیایی شامل 145تن پلی آلومینیوم کلراید(P.A.C)، 110تن اسید چرب، 420تن اسید سولفوریک، 300تن سود کاستیک، 180تن سیلیکات سدیم و مواد بسته بندی شامل 60تن نایلون استرچ، نایلون عرض های 170،150،70 سانتی متر و لوله مقوایی(کر) را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. محل تحویل کالا کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف می باشد. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 7 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان، خیابان شفق، کوچه آبشار، پلاک1، واحد بازرگانی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند.
 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نایلون استرچ (نوبت دوم) آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نایلون استرچ (نوبت دوم)
  شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به نایلون استرچ برابر 60تن مطابق اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان(شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه سوم، واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند. محل تحویل کالا کارخانه واقع در کیلومتر70 اتوبان تهران-قزوین شهر صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان11 و بصورت تدریجی می باشد، تضامین مورد نیاز بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 5 درصد قیمت کل پیشنهادی خواهد بود. زمان تحویل پاکت ها بانضمام نمونه درخواستی حداکثر 5 روز از آخرین مهلت پیش بینی شده و بازگشایی پیشنهادات ظرف مدت 14 روز از آخرین زمان تعیین شده در نشانی اخیر الذکر می باشد. (هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)