•  
     

شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد اسلچ حاصل از فرآیند تولید خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. تعداد بازدید 590
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد اسلچ حاصل از فرآیند تولید خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد اسلچ حاصل از فرآیند تولید خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
کد خبر: 424 تاریخ انتشار 1398/06/12

آگهی مزایده عمومی

 

شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) در نظر دارد اسلچ حاصل از فرآیند تولید خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 17/06/1398 جهت بازدید، دریافت اسناد مزایده، تکمیل و تحویل پاکت پیشنهادی به آدرس: کیلومتر70اتوبان تهران قزوین، شهر صنعتی هشتگرد، فاز دو، خیابان یازدهم شرکت محصولات کاغذی لطیف مراجعه نمایند.

بازگشت به ابتدای صفحه
نام:
ایمیل:  
نظر:
ارسال
نظر شما با موفقیت در سامانه ثبت گردید
نظرات بینندگان