•  
     

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده آب اکسیژنه تعداد بازدید 404
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ماده آب اکسیژنه
شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی آب اکسیژنه برابر 150تن مطابق اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط، مشخصات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 5 روز کاری به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان(شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه سوم، واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 و 88362502 تماس حاصل فرمایند. محل تحویل کالا کارخانه واقع در کیلومتر70 اتوبان تهران-قزوین شهر صنعتی هشتگرد، فاز2، خیابان11 و بصورت تدریجی می باشد، تضامین مورد نیاز بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 5 درصد قیمت کل پیشنهادی خواهد بود. زمان تحویل پاکت ها بانضمام نمونه درخواستی حداکثر 5 روز از آخرین مهلت پیش بینی شده و بازگشایی پیشنهادات ظرف مدت 14 روز از آخرین زمان تعیین شده در نشانی اخیر الذکر می باشد. (هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)
کد خبر: 370 تاریخ انتشار 1396/08/10

اسناد مناقصه عمومی(دو مرحله ای) خرید150تن ماده شیمیائی آب اکسیژنه

1-     میزان سپرده شرکت در مناقصه بصورت یک فقره چک تضمین شده بانکی، ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی معادل 5% قیمت کل پیشنهادی بوده که می بایست در وجه شرکت محصولات کاغذی لطیف صادر و یا به حساب شماره 0205365847004 بانک صادرات شعبه هشتگرد به نام شرکت محصولات کاغذی لطیف واریز و فیش واریزی ارائه شده باشد.

2-     مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان وقت اداری تاریخ 16/08/96 و زمان بازگشایی پاکت ها و اعلام نتیجه ظرف مدت 14 روز از تاریخ تعیین شده می باشد. محل بازگشایی پاکتها دفتر مرکزی شرکت محصولات کاغذی لطیف واقع در شهرک غرب (قدس)، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آبشار پلاک1 می باشد.

3-     محل تحویل، کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف واقع در شهر صنعتی هشتگرد، کیلومتر 70 اتوبان تهران- قزوین خواهد بود و هزینه حمل تا محل کارخانه می بایست در قیمت پیشنهادی لحاظ شده باشد.

4-     شرکت محصولات کاغذی لطیف در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5-     برنده مناقصه جهت تضمین حسن انجام قرارداد می بایست یک فقره چک در وجه شرکت محصولات کاغذی لطیف (بدون تاریخ) به میزان 20 درصد کل قرارداد در اختیار خریدار قراردهد.

6-     با توجه به اینکه 150تن آب اکسیژنه تناژ مصرفی شش ماهه کارخانه شرکت لطیف می باشد، پیشنهادات قیمت تا پایان مدت یاد شده دارای اعتبار است.

7-     زمان تحویل بصورت تدریجی و با درخواست کتبی خریدار، حداقل 7 روز قبل از نیاز واحد مصرف کننده است.

8-     اسناد پس از تکمیل در پاکت های در بسته و جداگانه مشتمل بر پاکت (الف) شامل سپرده شرکت در مناقصه، پاکت (ب) شامل پیشنهاد قیمت و پاکت (ج) شامل آنالیز و اطلاعات فنی (دیتا شیت) به صورت مهر و موم شده تحویل گردد.

9-     شرکت کنندگان در مناقصه موظفند 300گرم مقدار از کالای موضوع مناقصه را به عنوان نمونه مطابق با آنالیز محصول ارایه شده به همراه اسناد شرکت در مناقصه، ارسال نمایند بدیهی است بازگشایی پاکت های دریافتی منوط به تأیید نمونه های ارسالی از سوی واحد کنترل کیفیت کارخانه خواهد بود. بر این اساس پاکت های مربوط به نمونه های تأیید نشده، بصورت در بسته عودت خواهد شد.

10-            سپرده اشخاص منتخب اول و دوم تا مرحله انعقاد قرارداد توسط شرکت محصولات کاغذی لطیف عودت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از اشخاص از اجرای قرارداد، سپرده مذکور به نفع شرکت ضبط خواهد کرد.

11-            عقد قرارداد منوط به تأیید نمونه کالای ارسالی برنده مناقصه، توسط واحد کنترل کیفیت کارخانه خریدار پس از تست تولید خواهد بود.

12-            شرکت محصولات کاغذی لطیف اختیار دارد مقدار کالای مورد معامله را تا 25% با اعلام کتبی قبلی افزایش یا کاهش دهد.

13-            برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت محصولات کاغذی لطیف به شخص دیگری ندارد.

14-            شرکت محصولات کاغذی لطیف از ارائه هرگونه پیش پرداخت و تحویل چک قبل از موعد مقرر اعلامی معذور است.

15-            هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مناقصه:                                                مهر و امضاء شرکت کننده:

نام شرکت :                                                                                               تاریخ:

شماره تماس:

 

 

 

اسناد مناقصه عمومی(دو مرحله ای) خرید150تن ماده شیمیائی آب اکسیژنه

 

نام کالا

واحد

برآورد مصرف شش ماهه

مشخصات فنی

قیمت واحد هر کیلوگرم

نقدی

یک ماهه

دو ماهه

سه ماهه

آب اکسیژنه

کیلوگرم

150000

%2±50 یا %2±35 = درصد خلوص

1-3 = PH

g/ml 3/1-1/1 = Density

مایع شفاف و بیرنگ

 

 

 

 

 قیمت کل برای 150000کیلوگرم

 

 

 

 

 

توضیحات :

·        قیمت ها بدون احتساب مالیات برارزش افزوده درج گردند. در صورت درخواست فروشنده مبنی بر پرداخت ارزش افزوده به وی، این امر منوط به ارائه گواهینامه معتبر از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ثبت نام در نظام ارزش افزوده و ارایه مدارک پرداخت مالیاتی می باشد.

·        در طول مدت قرارداد هیچگونه تعدیلی بر قیمت های پیشنهادی ارائه شده توسط فروشنده تعلق نخواهد گرفت.

·        قیمت کالای مندرج در جدول فوق در هر 4 گزینه مورد توجه خریدار خواهد بود.

·        در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان(حداقل 3 شرکت کننده)، پاکات بازگشایی نشده و عودت می گردد.

 

نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مناقصه :                                                         مهر و امضاء شرکت کننده:

نام شرکت :                                                                                                    تاریخ:

شماره تماس:

 

 

بازگشت به ابتدای صفحه
نام:
ایمیل:  
نظر:
ارسال
نظر شما با موفقیت در سامانه ثبت گردید
نظرات بینندگان