•  
     

خرید 420تن ماده شیمیایی اسید سولفوریک تعداد بازدید 415
خرید 420تن ماده شیمیایی اسید سولفوریک
شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی اسید سولفوریک با غلظت 96درصد، حداقل دانسیته 8/1گرم بر سانتی متر مکعب مطابق با سایر ویژگیهای استاندارد ملی شماره 210 برابر 420 تن که محل تحویل کالا کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف که بصورت حمل با تانکر می باشد را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
کد خبر: 333 تاریخ انتشار 1396/05/21

آگهی مناقصه  عمومی

شرکت محصولات کاغذی لطیف در نظر دارد نیاز شش ماهه خود به ماده شیمیایی اسید سولفوریک با غلظت 96درصد، حداقل دانسیته 8/1گرم بر سانتی متر مکعب مطابق با سایر ویژگیهای استاندارد ملی شماره 210 برابر 420 تن که محل تحویل کالا کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف  که بصورت حمل با تانکر می باشد را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید، تضامین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه یا واریز 5درصد قیمت کل پیشنهادی خواهد بود. لذا شرکت های واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 7 روز کاری به آدرس ذیل آگهی مراجعه نمایند، زمان گشایش پاکت ها ظرف مدت 10 روز کاری از آخرین تاریخ تعیین شده می باشد.

نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهید دادمان (شرق)، خیابان شفق، خیابان آبشار، پلاک1، طبقه سوم، واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 88362531 تماس حاصل فرمایند. ضمناً هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
اسناد مناقصه عمومی خرید 420تن ماده شیمیایی اسید سولفوریک

 

1-       میزان سپرده شرکت در مناقصه بصورت یک فقره چک تضمین شده بانکی، ضمانتنامه بانکی یا واریز معادل 5% قیمت کل پیشنهادی بوده که می بایست در وجه شرکت محصولات کاغذی لطیف صادر و یا به حساب شرکت محصولات کاغذی لطیف واریز و فیش واریزی ارائه شده باشد.

2-         مهلت دریافت اسناد و پیشنهاد قیمت تا تاریخ 96/05/29 و زمان بازگشایی پاکت ها و اعلام نتیجه ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ تعیین شده می باشد. محل بازگشایی پاکت ها دفتر مرکزی شرکت محصولات کاغذی لطیف واقع در شهرک غرب(قدس )، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آبشار پلاک 1 می باشد.

3-         محل تحویل، کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف واقع در شهر صنعتی هشتگرد، کیلومتر 70 اتوبان تهران - قزوین و نحوه ارسال کالا به وسیله تانکر خواهد بود، هزینه حمل تا محل کارخانه خریدار می بایست در قیمت پیشنهادی لحاظ شده باشد.

4-          برنده مناقصه جهت تضمین حسن انجام قرارداد می بایست یک فقره چک بدون قید و شرط (بدون تاریخ) به میزان 10 درصد کل قرارداد در اختیار شرکت محصولات کاغذی لطیف قراردهد .

5-          با توجه به اینکه 420 تن اسید سولفوریک تناژ مصرفی شش ماهه کارخانه شرکت لطیف می باشد، پیشنهادات قیمت می بایست تا پایان مدت یاد شده دارای اعتبار باشد. آنالیز محصول ارائه شده می بایست با مشخصات جدول پیوست مطابقت داشته باشد.

6-         زمان تحویل بصورت تدریجی و با درخواست کتبی خریدار، حداقل 7 روز قبل از نیاز واحد مصرف کننده خواهد بود.

7-         اسناد پس از تکمیل در پاکت های در بسته و جداگانه مشتمل بر پاکت (الف) شامل سپرده شرکت در مناقصه، پاکت (ب) شامل پیشنهاد قیمت و آنالیز و اطلاعات فنی (دیتا شیت) بصورت مهر و موم شده تحویل واحد حقوقی شرکت محصولات کاغذی لطیف واقع در دفتر مرکزی گردد.

8-         سپرده برندگان اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد با برنده به ترتیب اولویت توسط شرکت محصولات کاغذی لطیف برگشت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات (به ترتیب) فوق، شرکت سپرده آن ها (برای انجام معامله) به نفع شرکت ضبط خواهد کرد.

9-     عقد قرارداد منوط به تأیید نمونه کالای ارسالی برنده مناقصه، توسط واحد کنترل کیفیت کارخانه خریدار (شرکت محصولات کاغذی لطیف) خواهد بود.

10-     شرکت محصولات کاغذی لطیف اختیار دارد مقدار کالای مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد. 

11-     برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت محصولات کاغذی لطیف به شخص دیگری نخواهد داشت.

12-     شرکت محصولات کاغذی لطیف از ارائه هرگونه پیش پرداخت و تحویل چک قبل از موعد مقرر معذور می باشد.

 


 

 

 

اسناد مناقصه عمومی خرید 420تن ماده شیمیائی اسید سولفوریک

نام کالا

وزن (کیلوگرم)

مشخصات

قیمت واحد هر کیلوگرم

نقدی

یک ماهه

دو ماهه

سه ماهه

اسید سولفوریک

420000

حداقل غلظت: 96%

حداقل دانسیته: 8/1 g/cm³

مایع بی رنگ بدون ذرات ناخالصی

مطابق با سایر ویژگیهای استاندارد ملی210

تأیید منوط به تست تولید و کنترل کیفیت

 

 

 

 

قیمت کل (ريال) برای 420000 کیلوگرم

 

 

 

 

 

تذکر:

1-  قیمت ها بدون احتساب مالیات برارزش افزوده درج گردند. در صورت درخواست فروشنده مبنی بر پرداخت ارزش افزوده به وی، این امر منوط به ارائه گواهینامه معتبر از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ثبت نام در نظام ارزش افزوده و ارایه مدارک آخرین پرداخت مالیاتی می باشد.

2-      اعتبار پیشنهاد قیمت های اعلام شده توسط شرکت کنندگان به مدت یک ماه از تاریخ بازگشایی پاکت ها خواهد بود.

3-      در طول مدت قرارداد هیچگونه تعدیلی بر قیمت های پیشنهادی ارائه شده توسط فروشنده تعلق نخواهد گرفت.

4-      خریدار از ارائه هرگونه پیش پرداخت و تحویل چک پیش از سر رسید پرداخت وجه کالای دریافتی به فروشنده معذور می باشد.

.

 

نام و نام خانوادگی شرکت کننده :                                                                                                    مهر و امضاء شرکت کننده        

 نام شرکت :                                                                                                       تاریخ:

بازگشت به ابتدای صفحه
نام:
ایمیل:  
نظر:
ارسال
نظر شما با موفقیت در سامانه ثبت گردید
نظرات بینندگان